Trevicta får generelt klausuleret tilskud fra 25. februar 2019

7. februar 2019

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Trevicta skal have generelt klausuleret tilskud til ”Vedligeholdelsesbehandling af patienter med skizofreni, som er klinisk stabile efter behandling med månedlige injektioner med paliperidon i mindst 4 måneder og hvor oral behandling ikke kan gennemføres”.

Generelt klausuleret tilskud

Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser.

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse:

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om Trevicta 

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Trevicta