Ændrede hjælpestoffer i Euthyrox (levothyroxin) til behandling af lavt stofskifte

7. april 2020

En ny version af Euthyrox-tabletter vil være tilgængelig fra 4. maj 2020. Sammensætningen af tabletterne ændres for at få et produkt, der er mere stabilt, så det virksomme stof i medicinen holder bedre.

En ny sammensætning af Euthyrox-tabletten er udviklet for at sikre at indholdet af det aktive stof, levothyroxin, forbliver mere konstant og ensartet under hele produktets levetid.

Der er ikke ændret på det aktive stof i medicinen, levothyroxin. Det er udelukkende ændringer af hjælpestoffer, der er foretaget. Her er laktose blevet erstattet med mannitol, og der er blevet tilføjet citronsyre.

Mannitol og citronsyre er velkendte hjælpestoffer, der anvendes i mange forskellige typer medicin. Visse typer brusetabletter (f.eks. Treo) og sugetabletter (f.eks. Zyx) er eksempler på medicin, der indeholder både mannitol og citronsyre.

Samme dosis og styrke

Medicinen skal tages på samme måde som vanligt og har samme dosis og styrke. Undersøgelser har vist, at de nye hjælpestoffer ikke ændrer på, hvordan det aktive lægemiddelstof virker i kroppen, og heller ikke på hvor hurtigt medicinen virker.

Det forventes derfor ikke, at der er ændringer i medicinens virkning eller bivirkninger med den nye version af Euthyrox.

Optagelsen af det aktive stof kan dog alligevel variere hos den enkelte patient, og ubalancer i stofskiftet kan forekomme hos nogle patienter efter skiftet.

Aftal blodprøvekontrol hos lægen efter 6 uger

For at sikre at dosis er korrekt, anbefales det, at man får taget en blodprøve hos lægen for at kontrollere TSH (thyroidea stimulerende hormon) 6 uger efter, at man er skiftet til den nye version af Euthyrox. Man skal selv tage kontakt til lægen for at få aftalt en tid.

DHPC og patientinformation er udsendt

Sikkerhedsinformation (DHPC) med de ovenstående anbefalinger er netop udsendt til sundhedsprofessionelle d. 7. april 2020. Læs DHPC’et her. 

Der er blevet udarbejdet et patientinformationsark, der udleveres på apoteket, når patienterne første gang henter en pakning indeholdende den nye formulering af Euthyrox. Patientinformationsarket kan ses her.