Alle sejl sat til for at mindske forstyrrelser i forsyningen af medicin og medicinsk udstyr

9. marts 2020

Myndigheder og virksomheder i ind- og udland samarbejder intensivt på at mindske potentielle forstyrrelser i forsyningskæden af medicin og medicinsk udstyr som følge af Covid-19-udbruddet.

De seneste dage er der rejst bekymring for mulige udfordringer med forsyningen af visse værnemidler som f.eks. ansigtsmasker og diagnostisk udstyr på enkelte afdelinger ude på lokale sygehuse.

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med regioner, kommuner og øvrige relevante aktører om at undgå forsyningsproblemer, og for at udfordringerne ikke vokser sig større og får praktiske konsekvenser for patienterne. Indtil videre er det samlede sundhedsvæsen ikke udfordret.

Styr på situationen

”Vi har sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner sat alle sejl ind for at mindske potentielle forstyrrelser i forsyningskæden af både medicin og medicinsk udstyr, og vi har pt. styr på situationen. Jeg kan dog ikke udelukke, at situationen får større konsekvenser for forsyningen på sigt, for det er et globalt problem, men vi arbejder benhårdt for at undgå det,” fortæller Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

På grund af den ekstraordinære situation har Lægemiddelstyrelsen i længere tid arbejdet med at få overblik over forsyningssituationen i Danmark, og er i tæt dialog med regioner, kommuner, virksomheder, grossister og andre vigtige aktører for at være på forkant og få det bedst mulige overblik og kunne handle, hvis der skulle opstå forsyningsproblemer, der kan true det danske sundhedsvæsen.

Også på internationalt plan er arbejdet med at sikre forsyningen af medicin og medicinsk udstyr intensiveret, og der er netop nedsat en fælles europæisk styregruppe for forsyningssikkerhed, som lige nu har opmærksomheden rettet mod covid-19-udbruddet og de forsyningsproblemer, som i værste fald kan blive afledt af denne. 

Lægemiddelberedskab kan aktiveres, hvis situationen eskalerer

I tilfælde af, at der skulle opstå kritiske forsyningsproblemer med medicin eller medicinsk udstyr, kan Lægemiddelstyrelsen aktivere lægemiddelberedskabet, der bl.a. indebærer, at lagre af lægemidler kan omfordeles til de steder i landet, hvor der er mest behov.