Bekendtgørelse om euforiserende stoffer - ny hovedbekendtgørelse og 26 nye stoffer tilføjet

26. juni 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt ny bekendtgørelse nr. 950 af 23. juni 2020 om euforiserende stoffer. Når bekendtgørelsen er udarbejdet som en ny hovedbekendtgørelse, skyldes det, at bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer er ændret så mange gange, at der af lovtekniske grunde skulle udstedes en ny. Det eneste substantielt nye i bekendtgørelse nr. 950 af 23. juni 2020 er optagelsen af de 26 nye euforiserende stoffer.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

 • 2. AB-FUBINACA (N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamid)
 • 11. ADB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)indazole-3-carboxamid; N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamid)
 • 72. Crotonylfentanyl ((2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide).
 • 88. 3,4-Dichlormethylphenidat (Methyl- (3,4-dichlorphenyl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 113. Ethylnaphthidat (HDEP-28) (Ethyl-(naphthalen-2-yl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 123. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) (methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3-methylbutanoate)
 • 129. 4-Fluorethylphenidat (Ethyl-(4-fluorphenyl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 130. 4-Fluormethylphenidat (4F-MPH) (Methyl-(4-fluorphenyl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 133. 4-F-MDMB-BINACA (methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate)
 • 136. 2F-2-Oxo-PCM (2-(2-fluorphenyl)-2-(methylamino)-cyclohexan-1-on)
 • 153. Isopropylphenidat (Propan- 2-yl -phenyl(piperidin-2-yl)acetat)
 • 198. 3-MeO-PCE (N-Ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-amin)
 • 199. 3-MeO-PCMo (4-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)morpholin)
 • 219. 4-Methylmethylphenidat (4Me-TMP) (Methyl -(4-methylphenyl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 220. Methylnaphthidat (HDMP-28) (Methyl-(naphthalen-2-yl)(piperidin-2-yl)acetat)
 • 242. N-ethylnorpentylon (1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one)
 • 252. 3-OH-PCP (3-(1-(piperidin-1-yl)cyclohexyl)phenol)
 • 255. 2-Oxo-PCE (2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-on)
 • 256. 2-Oxo-PCM (2-(methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-on)
 • 287. Propylphenidat (Propyl-phenyl(piperidin-2-yl)acetat)

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste E: 

 • 32. Flualprazolam (8-chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)
 • 35. Fluclotizolam (4-(2-fluorphenyl)-2-chlor-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)
 • 37. Flunitrazolam (6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)
 • 41. 3-hydroxyphenazepam (7-brom-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on)
 • 49. Meclonazepam (5-(2-chlorphenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on)
 • 62. Norflurazepam (7-chlor-5-(2-fluorphenyl)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on)

Efter lørdag den 27. juni 2020 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 26 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-mail til Lægemiddelstyrelsen.