COVID-19: Lægemiddelstyrelsen forlænger periode, hvor alle lægemiddelpakninger medtages i Medicinpriser

25. juni 2020

I forbindelse med aktiveringen af lægemiddelberedskabet den 12. marts 2020, har Lægemiddelstyrelsen besluttet at forlænge anvendelsen af § 16 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Anvendelsen af § 16, forlænges i yderligere 3 prisperioder, således at den er gældende til og med prisperioden der træder i kraft den 10. august 2020.

Som led i at forebygge potentielle forsyningsproblemer for lægemidler som følge af Corona pandemien, ændrede Lægemiddelstyrelsen den 18. maj 2020, midlertidigt sin sædvanlige praksis for medtagelse af pakninger i Medicinpriser, således at alle anmeldte lægemiddelpakninger, uanset leveringsevne, i en begrænset periode ville blive medtaget i Medicinpriser.

Praksisændringen var midlertidig og gjaldt foreløbigt til og med den prisperiode, der træder i kraft den 29. juni 2020. Lægemiddelstyrelsen har dog besluttet at forlænge perioden for anvendelsen af § 16, således at praksisændringen nu er gældende til og med prisperioden der træder i kraft den 10. august 2020.

Lægemiddelstyrelsen vil derfor fortsat medtage alle anmeldte lægemiddelpakninger i Medicinpriser, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret på grund af utilstrækkelig leveringsevne eller deaktiveret da pakningen er meldt i leveringssvigt den sidste hverdag før en ny prisperiode træder i kraft.

De øvrige regler på medicinprisområdet gælder fortsat, og det er kun reglerne i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. (medicinprisebekendtgørelsen), der midlertidigt sættes ud af kraft.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...