COVID-19: Lægemiddelstyrelsen vil forlænge midlertidig praksis, hvor alle lægemiddelpakninger medtages i Medicinpriser

11. december 2020

I forbindelse med aktiveringen af lægemiddelberedskabet den 12. marts 2020, ændrede Lægemiddelstyrelsen den 18. maj 2020 sin sædvanlige praksis for medtagelse af pakninger i Medicinpriser, således at alle anmeldte lægemiddelpakninger, uanset leveringsevne, i en begrænset periode ville blive medtaget i Medicinpriser. Praksisændringen var midlertidig og er siden blevet forlænget til og med den prisperiode, der træder i kraft mandag den 14. december 2020.

Lægemiddelstyrelsen vil endnu engang at forlænge den midlertidige praksis og anvendelse af § 17, således at praksisændringen nu vil være gældende også for medicinprisperioden, der træder i kraft den 28. december 2020, til og med prisperioden, der træder i kraft den 8. februar 2021.

I denne tidsbegrænsende periode vil Lægemiddelstyrelsen således fortsat medtage alle anmeldte lægemiddelpakninger i Medicinpriser, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret på grund af utilstrækkelig leveringsevne, eller deaktiveret da pakningen er meldt i leveringssvigt den sidste hverdag før, en ny prisperiode træder i kraft.

Lægemiddelvirksomheder, der anmelder priser og pakninger til den kommende prisperiode senest den 14. december 2020 kl. 20.00, bør derfor være opmærksomme på ændringen.
 
De øvrige regler på medicinprisområdet gælder fortsat, og det er kun reglerne i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. (medicinprisbekendtgørelsen), der mid-lertidigt sættes ud af kraft.

Forlængelse af den midlertidige praksis, sker kun på betingelse af forlængelse af bekendtgørelse om lægemiddel beredskabet

Forlængelsen af den midlertidige praksis, som beskrevet ovenfor, kan kun ske på betingelse af, at Sundheds- og Ældreministeriet forlænger bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Den nuværende version af beredskabsbekendtgørelsen udløber 31. december 2020. Forlængelsen af bekendtgørelsen om lægemiddelberedskabet forventes at ske snarest.

Hvis bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet mod forventning ikke forlænges, vil Lægemiddelstyrelsen vende tilbage til sin normale praksis på medicinprisområdet ved prisperioden der starter den 28. december 2020.