COVID-19: Nyt samarbejde skal modvirke forsyningsproblemer med kritisk medicinsk udstyr

13. marts 2020

Danske Regioner, KL og Lægemiddelstyrelsen etablerer et nyt logistikcenter, der skal styrke overblikket over kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommuner og regioner ifm. COVID-19 og omfordele efter behov.

Lægemiddelstyrelsen etablerer nu sammen med Danske Regioner og landets kommuner et nationalt logistikcenter, som får ansvar for at understøtte overvågning, distribution og omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner, hvis behovet skulle opstå.

Det nationale logistikcenter skal koncentrere sig om medicinsk udstyr og værnemidler som f.eks. ansigtsmasker, beskyttelseskitler og operationsudstyr, som er kritisk vigtigt for patientsikkerheden, uanset om det gælder bekæmpelsen af coronavirus eller andre alvorlige sygdomme.

Hensigten med det nye logistikcenter er at sikre, at der ikke opstår akut mangel på kritisk medicinsk udstyr og værnemidler lokalt, som kan true patientsikkerheden på f.eks. hospitaler og plejehjem, som følge af de forstyrrelser i forsyningskæden, som er udløst af COVID19-pandemien.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Regelmæssig indmelding af lagerstatus i kommuner og regioner

Lægemiddelstyrelsen har allerede i nogen tid samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, kommuner og regioner om at styrke det nationale overblik over lokale lagre af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, det estimerede daglige forbrug lokalt samt information om eventuelle mangler.

Disse oplysninger vil fremover løbende blive opdateret i et nyudviklet it-system, som Lægemiddelstyrelsen, regionerne og kommunerne i fællesskab har hasteudviklet til lejligheden.

Kontakt med distributører og fabrikanter

Lægemiddelstyrelsen er i øvrigt i kontakt med både danske og udenlandske distributører samt fabrikanter af medicinsk udstyr og værnemidler, og kan på den baggrund bidrage til, at kritiske forsyninger af medicinsk udstyr og værnemidler distribueres hen, hvor behovet er størst.

Skulle det komme til en situation, hvor der bliver behov for at prioritere forsyningen af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, vil det ske på baggrund af en lægefaglig vurdering, der foretages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om forsyningsproblemer af betydeligt omfang med medicinsk udstyr og værnemidler forårsaget af coronavirusudbruddet, men det kan ikke udelukkes, at det kan opstå.

Lægemiddelstyrelsen følger situationen nøje og er i tæt dialog med myndigheder og virksomheder i ind- og udland.