Danskernes forbrug af opioider er faldende

2. november 2020

Den samlede mængde solgte opioider er faldet med godt 20 procent over de seneste fire år. Samtidig bruger færre danskere den mest anvendte opioidtype, tramadol. Det viser to nye undersøgelser fra Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Et stigende forbrug og bekymring for afhængighed har de senere år sat fokus på danskernes brug af en række morfinlignende lægemidler, de såkaldte opioider, der især anvendes til behandling af akutte smerter.

Siden 2015 er det samlede mængdeforbrug af opioider faldet med godt 20 procent, mens antallet af brugere er faldet med 9 procent til 441.000 brugere i 2019. Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen. Størstedelen af brugerne er kvinder, og den typiske bruger er 65 år.

”Forbruget af disse afhængighedsskabende lægemidler går entydigt den rigtige vej. Vores analyse viser, at der både er færre personer, der får opioider, og at brugerne får dem i kortere tid eller anvender en lavere dosis”, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Han fortæller, at opioidbrugerne typisk sættes i behandling med paracetamol alene eller paracetamol og NSAID, når de aftrappes af opioiderne.

Ny udleveringsbestemmelse har sænket forbruget

Tendensen med et faldende forbrug af opioider bekræftes af endnu et studie, som Syddansk Universitet, Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Lægemiddelstyrelsens dataanalysecenter står bag. Studiet har bl.a. set på det mest anvendte opioid, tramadol, og viser, at i januar 2014 blev 32 ud af 1.000 danskere behandlet med tramadol. Forbruget var stort set uændret indtil 2017, hvor medierne fik fokus på forbruget, fulgt op af hhv. Sundhedsstyrelsens tiltag og Lægemiddelstyrelsens risikominimerende indsatser, hvorefter det faldt til 18 ud af 1.000 ved udgangen af 2019.

”Sundhedsmyndighederne har stort fokus på at sikre korrekt anvendelse af opioider som tramadol og har iværksat flere initiativer over årene. Bl.a. har vi i Lægemiddelstyrelsen ændret udleveringsbestemmelserne for tramadol og andre opioider i 2018, så det er underlagt skærpet overvågning ligesom eksempelvis morfin, og så har vi indført skærpet bivirkningsindberetning for tramadol fra 2017-2018”, siger Stine Hasling Mogensen, videnskabelig projektleder i Lægemiddelstyrelsens dataanalysecenter.

Udvikling fortsætter ind i 2020

Danskernes forbrug af de smertestillende lægemidler har været højt sammenlignet med de fleste andre nordiske lande. Det ser dog fortsat ud til at gå den rette vej med forbruget.

”Antallet af personer, der har indløst recept på opioider i de første ni måneder af 2020, ligger på 346.000. Til sammenligning var det tal på cirka 372.000 personer i 2019. Det tyder på, at udviklingen fortsætter, og at coronapandemien ikke nødvendigvis har påvirket forbruget”, siger Lars Eriksen Videbæk afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Læs Sundhedsdatastyrelsens analyse her: Analyser om smertestillende medicin.

Læs studiet fra Syddansk Universitet, Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Lægemiddelstyrelsens dataanalysecenter: Use of tramadol and other analgesics following media attention and risk minimization actions from regulators: a Danish nationwide drug utilization study.

Fakta fra Sundhedsdatastyrelsens analyse:

  • Siden 2015 er antallet af opioidebrugere faldet med 9 pct. fra 484.000 personer til 441.000 i 2019. I samme periode er mængdeforbruget faldet med 21 pct.
  • Alene for tramadol er brugerantallet faldet med 37 pct., og mængdeforbruget er faldet med 36 pct.
  • Fra 2015-2019 er antallet af brugere, som har et forbrug over det anbefalede niveau, faldet med 16 pct., og antallet af personer kategoriseret med et ’uhensigtsmæssigt højt forbrug’ er faldet med 20 pct.
  • Antallet af langtidsbrugere er faldet med 21 pct. fra 184.000 personer i 2015 til 146.000 i 2019.
  • Størstedelen af brugerne, der aftrappes af opioider i 2018, er sat i behandling med paracetamol alene (30 pct.) eller med paracetamol og NSAID (29 pct.).

Fakta fra Lægemiddelstyrelsens studie:

  • Studiet har identificeret et fald i brugen af tramadol, der faldt sammen med mediernes opmærksomhed i 2017 og Sundhedsstyrelsens tiltag.
  • Dette fald fortsatte under og efter Lægemiddelstyrelsens risikominimerende indsatser, der blev taget i 2017–2018.
  • Endvidere ses der en lille stigning i antal nye brugere af morfin og oxycodon – men med et fald i det samlede forbrug af disse to stoffer.
  • Der var generelt ikke noget, der tyder på utilsigtede virkninger på brugen af opioider relateret til mediernes opmærksomhed og sundhedsmyndighederne risikominimerende tiltag.

For yderligere information kontakt:

Sundhedsdatastyrelsens presseteam på tlf. 2182 1166 eller mail: Send en mail

Lægemiddelstyrelsens presseteam på tlf. 2526 5289 eller mail: Send en mail

Anton Pottegård, Professor, SDU, på tlf. 28913340 eller mail: Send en mail

Anne Mette Skov Sørensen, Bispebjerg Hospital, på tlf. 28907469 eller mail: Send en mail