Det er igen muligt at skaffe markedsførte veterinære lægemidler med propofol

16. juli 2020

Det er igen muligt at skaffe markedsførte veterinære lægemidler med propofol 10mg/ml injektionsvæske, emulsion i danske pakninger.

Dyrlæger skal derfor ikke længere søge om udleveringstilladelser til disse, og danske apoteker må heller ikke længere udlevere veterinært propofol i udenlandske pakninger via udleveringstilladelser.