DHPC: Bacillus Calmette-Guérin (BCG), BCG-medac og risiko for opblussen af latente infektioner med BCG samt implementering af patientkort

10. marts 2020

Bacillus Calmette-Guérin (BCG), BCG-medac og risiko for opblussen af latente infektioner med BCG samt implementering af patientkort.

Resumé

  • Kasuistikker har vist, at der er risiko for opblussen af latente BCG-infektioner med potentielt fatale udfald efter behandling med BCG-medac.
  • Passende behandling ved opblussen af latente BCG-infektioner er af yderste vigtighed.
  • For at sikre, at patienter og alment praktiserende læger er opmærksomme på den vedvarende risiko for, at en BCG-infektion kan opstå, selv flere år efter BCG-behandlingen, vil der snart blive vedlagt et patientkort i pakningen med BCG-medac. Der er vedhæftet patientkort til denne skrivelse til print og anvendelse inden denne implementering. Nedenfor er angivet kontaktoplysninger, hvor fortrykte patientkort kan bestilles.
  • Udlevér venligst patientkortet til patienten, og besvar hans/hendes spørgsmål om
    emnet.