Eksport af personlige værnemidler uden for EU kræver tilladelse

20. marts 2020

EU-Kommissionen har hastevedtaget en begrænsning i eksport af visse personlige værnemidler til lande uden for EU. Dette fremgår i forordning (EU) 2020/402 om at gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse.

En nylig ændring af forordningen har undtaget Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Færøerne og Grønland fra disse restriktioner, og eksport til disse områder fungerer derfor under samme betingelser som EU-medlemslande.

Hvis en virksomhed ønsker at eksportere visse personlige værnemidler, fx handsker, beskyttelsesdragter, masker og beskyttelsesbriller og -skærme, kræver det derfor en eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Den fulde liste over påvirkede produkter fremgår af førnævnte forordnings bilag 1.

Man kan læse mere om begrænsningerne og ansøgning om tilladelse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Der er ligeledes information om den midlertidige eksportbegrænsning på Virksomhedsguiden