EU-landene går sammen om at sikre borgere adgang til en vaccine mod Covid-19

2. juli 2020

EU-landene og EU-kommissionen offentliggjorde i sidste uge en fælles strategi for bl.a. at sikre borgere hurtig adgang til en sikker og effektiv vaccine mod COVID-19. Lægemiddelstyrelsen medvirker som repræsentant for Danmark i en europæisk styregruppe, der skal koordinere fælles indkøb af vacciner.

Covid-19 har allerede kostet tusindvis af menneskeliv i Europa og har medført betydelige menneskelige og økonomiske omkostninger. Et vigtigt element i indsatsen mod Covid-19 er at få sikret, at borgerne kan få adgang til en vaccine, når den på et tidspunkt er udviklet, og det arbejder Danmark sammen med de øvrige EU-lande om inden for rammerne af en fælles strategi med følgende mål:

  • At sikre en vaccines kvalitet, sikkerhed og effekt
  • At sikre hurtig adgang til vacciner for alle danskere og øvrige EU-borgere og
  • At sikre lige adgang til en billig vaccine så tidligt som muligt.

Vaccineudvikling er en kompleks og langvarig proces, der normalt tager mere end ti år. Men som led i den fælles indsats med de andre EU-lande er målet at få udviklet en vaccine inden for 12 til 18 måneder eller tidligere.

Skal sikre en fair og retfærdig adgang til vaccinerne

For at støtte lægemiddelvirksomhederne i at udvikle en vaccine hurtigt og at få sat gang i produktion i stor skala, indgår EU-landene i fællesskab aftaler med de enkelte vaccineproducenter om, at EU finansierer en del af de omkostninger, der er forbundet med vaccineudviklingen.

Til gengæld vil EU-landene sikre sig retten til at købe et specifikt antal vaccinedoser inden for en given periode ved en forhåndsaftale. Finansieringen vil således blive betragtet som en udbetaling af de vacciner, der faktisk vil blive købt af medlemsstaterne. Samtidig vil man ved at samle ressourcerne landene imellem sikre en fair og retfærdig adgang til vaccinerne for alle overalt i EU – også lande med en lav indkomst.

Fra dansk side deltager Lægemiddelstyrelsen som dansk repræsentant i en europæisk styregruppe, der skal koordinere fælles indkøb af vacciner.

Læs mere:

EU's vaccinestrategi (kun på engelsk)