Europæisk strategi for regulering af lægemidler i offentlig høring

13. august 2020

Tilgængelighed og forsyning af medicin, digital transformation og indsatsen mod antibiotikaresistens er blandt topprioriteterne i det strategioplæg for 2025, som de europæiske lægemiddelstyrelser og Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA i fællesskab har sendt i offentlig høring. Fristen for input er 4. september 2020.

For at kunne imødekomme de nuværende og fremtidige udfordringer på lægemiddelområdet har de europæiske lægemiddelstyrelser og EMA udarbejdet en fælles strategi for de næste fem år, der nu er sendt i offentlig høring.

Strategioplægget beskriver, hvordan EMA og de nationale lægemiddelmyndigheder kan sikre en god regulatorisk ramme for udvikling og forsyning af sikker og effektiv medicin, der imødekommer borgernes behov og de muligheder og udfordringer, som udgøres af udviklingen inden for videnskab, medicin, digital teknologi, globalisering samt nye sundhedsmæssige udfordringer, som f.eks. COVID-19-pandemien.

Strategien fokuserer på seks prioriteter i tråd med Europa-Kommissionens køreplan for en kommende fælles europæisk lægemiddelstrategi, som ventes lanceret senere i år:

  • Tilgængelighed af medicin
  • Dataanalyse, værktøjer og digital transformation
  • Innovation
  • Antibiotikaresistens og andre nye trusler mod folkesundheden
  • Udfordringer i forsyningskæden
  • Bæredygtighed

Strategien skal fungere som en retningslinje for de individuelle arbejdsplaner for EMA og de nationale lægemiddelmyndigheder over de næste fem år.

Alle kan give input til strategioplægget inden 4. september 2020 via dette online spørgeskema.

Læs hele strategioplægget på EMA’s hjemmeside: European medicines agencies network strategy to 2025 - Protecting public health at a time of rapid change.