Forlængelse og aktivering af særlige regler for lægemiddelbered-skabet til håndtering af COVID-19

17. december 2020

Sundheds- og ældreministeren har den 14. december 2020 besluttet at forlænge de særlige regler for lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af COVID-19 til den 28. februar 2021. Ministeren har herefter – efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen – besluttet at holde beredskabet aktiveret frem til at reglerne ophæves den 28. februar 2021.

For at modvirke forsyningsproblemer med medicin under COVID-19-krisen blev der i slutningen af marts i år indført en række særregler i form af en bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet. Reglerne giver efter sundheds- og ældreministerens aktivering blandt andet Lægemiddelstyrelsen mulighed for at pålægge virksomheder at indsende oplysninger om lagerbeholdninger af medicin til Lægemiddelstyrelsen, at opbygge lagre og omfordele medicin til de dele af sundhedsvæsenet, hvor behovet er størst.

Den 31. december 2020 forlænges de konkrete regler for lægemiddelberedskabet til og med 28. februar 2021. Sundheds- og ældreministeren har hertil – efter en indstilling fra Lægemiddelstyrelsen – besluttet at holde det særlige lægemiddelberedskab aktiveret frem til den 28. februar 2021.

De særlige regler kan findes her: Bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Forlængelsen af reglerne findes her: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).