Forsøg med hydroxyklorokin stoppes midlertidigt

26. maj 2020

Fem kliniske forsøg i Danmark, som tester hydroxyklorokins virkning mod COVID-19, stoppes indtil videre. Det sker efter en større international undersøgelse har indikeret, at der ikke er gavnlig effekt af at bruge præparatet, men at det tværtimod kan have alvorlige bivirkninger.

Alle fem kliniske forsøg med hydroxyklorokin i Danmark stoppes indtil videre.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip på baggrund af, at et netop offentliggjort studie i lægetidsskriftet The Lancet med 96.000 coronaviruspatienter indikerer, at hydroxyklorokin, som i øjeblikket bliver testet til behandling af COVID-19-patienter i mange lande inklusive Danmark, ikke har nogen gavnlig effekt. Undersøgelsen tyder tværtimod på, at anvendelsen af præparatet kan have en skadelig indvirkning på patienterne. Blandt andet indikerer resultaterne, at anvendelsen af medicinen kan medføre overdødelighed og alvorlige hjerteproblemer hos COVID-19-patienter.

”Vi forstår til fulde, at rigtig mange håber på, at der hurtigt kan findes eller udvikles medicin, der virker mod COVID19. Resultaterne fra det nye studie viser imidlertid, at der for patientsikkerhedens skyld er brug for at holde pause med kliniske forsøg med hydroxyklorokin og få tid til at se nærmere på både virkning og bivirkninger, før man evt. kan genoptage afprøvningerne,” siger direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz.

Det nye studie er et såkaldt observationsstudie, som kan give indikationer om medicins virkning og bivirkninger. Det kræver et større og mere solidt studie at fastsætte alle årsagssammenhænge og komme til endelige konklusioner og dokumentation for hydroxyklorokins effekt og sikkerhed mod COVID-19.

Lægemiddelstyrelsen tager stilling til en eventuel genoptagelse af de kliniske forsøg med hydroxyklorokin til COVID-19-patienter, når sikkerheden er blevet grundigt undersøgt.

Fakta om hydroxyklorokin

Hydroxyklorokin er medicin i tabletform, som i EU er godkendt til behandling af gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria. At medicinen er godkendt, betyder i denne sammenhæng, at myndighederne har givet firmaet, der fremstiller medicinen, en markedsføringstilladelse, og dermed lov til at sælge medicinen til behandling af præcis disse sygdomme. Markedsføringstilladelsen er givet på baggrund af dokumentation fra virksomheden for, at hydroxyklorokin har effekt på disse sygdomme og er sikker at anvende. Der findes både et lægemiddel, der hedder klorokin og et, der hedder hydroxyklorokin. Kun hydroxyklorokin sælges i Danmark.

Siden 23. marts 2020 har hydroxyklorokin i Danmark kun kunne ordineres af sygehuslæger og speciallæger i gigtsygdomme, hudsygdomme og børnesygdomme samt anvendes i kliniske forsøg relateret til COVID-19.

Hydroxyklorokin er en sikker behandling til patienter, som lider af autoimmune sygdomme eller malaria.