Global kampagne sætter endnu en gang fokus på bivirkninger og vigtigheden i at indberette formodede bivirkninger

2. november 2020

En international kampagne med særligt fokus på indberetning af bivirkninger er netop skudt i gang. For femte år i træk er lande over hele verden gået sammen om en fælles kampagne, som sætter bivirkninger og vigtigheden af at indberette dem i fokus.

Logoet for kampagnen Med Safety Week 2020

Vær opmærksom på bivirkninger og meld dem til Lægemiddelstyrelsen

Al medicin kan have bivirkninger, og det fremgår af medicinens indlægsseddel. Men bivirkninger bliver desværre ikke altid indberettet, enten fordi patienten eller lægen ikke er opmærksom på, at de symptomer patienten oplever, store som små, kan være en bivirkning. Det er derfor vigtigt, at man som patient selv er opmærksom på, hvordan man har det, og om der sker ændringer i den måde, man reagerer på medicinen. Hvis man oplever bivirkninger, er det altid en god idé at tale med sin læge, så man kan få justeret eller ændret sin behandling. Det er også en god idé at indberette det, hvis man har en formodning om, at man har fået bivirkninger af den medicin, man tager – særligt hvis der er tale om alvorlige formodede bivirkninger og bivirkninger, der ikke står i indlægssedlen – så vi og andre myndigheder med ansvaret for lægemidler kan få viden om dem.. Det er budskabet i den fælles kampagne.

Kampagnen kører en uge fra den 2.- 8. november med tre animationsfilm, som i alt 74 lægemiddelmyndigheder og 9 organisationer verden over deler via sine sociale medieplatforme – heriblandt Lægemiddelstyrelsen. To af filmene henvender sig til medicinbrugere, mens den sidste henvender sig til læger.

Alle kan melde bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Læs mere om bivirkninger, og hvordan de kan indberettes her: Bivirkninger ved medicin.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen nyhed: Færre personer er langtidsbrugere af stærk smertestillende medicin.