Grazax til græspollenallergi ændrer tilskudsklausul

8. september 2020

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Grazax med virkning fra 21. september 2020 ændrer tilskudsklausul.

”Patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis, der:

  • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behand-ling med antihistaminer og nasalsteriod eller hvor denne behandling medfø-rer uacceptable bivirkninger, og
  • er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance”.

Grazax har siden 2011 haft generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:

”Patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis uden samtidig græspollenrelateret astma, der:

  • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behand-ling med antihistaminer og nasalsteriod eller hvor denne behandling medfø-rer uacceptable bivirkninger, og
  • er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance”

I den nye tilskudsklausul er ”astmarestriktionen” (”uden samtidig græspollenrelateret astma”) fjernet.

Lægemiddelstyrelsens afgørelse:

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om ændring af tilskudsklausul for Grazax

Medicintilskudsnævnets indstilling for Grazax