Indkaldelse af forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet

11. maj 2020

Medlemmet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Da det siddende medlems periode af Medicintilskudsnævnet udløber den 31. august 2020, indkalder vi forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2024.

Enhver kan bringe en person i forslag herunder bringe sig selv i forslag.

Læs mere om Medicintilskudsnævnets opgaver og medlemmer.

Kompetencer og interesser

Ved vores indstilling af medlemmet til ministeren lægger vi vægt på, at den person, som bringes i forslag, har bred viden om medicintilskud samt interesse for patienters og forbrugers anvendelse af lægemidler.

Derudover lægger vi vægt på, at den person, der er bragt i forslag, ikke har økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan gøre vedkommende inhabil.

Indsendelse af forslag

Forslag til nyt medlem skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest 3. juni 2020.

Forslag skal sendes på mail til:
Enhed for Apoteker og Tilskud
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Hvis den foreslåede person har økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, skal det oplyses ved indsendelse af forslaget.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til Sektionsleder for Tilskud, Ulla Kirkegaard Madsen på telefon 44 88 93 50 eller på mail, eller til formanden for Medicintilskudsnævnet Palle Mark Christensen på telefon 51 51 85 46 eller på mail.