Ingen dokumentation for forlydender om, at blodtryksmedicin kan forværre COVID-19

30. marts 2020

Efter at en række fagmedier og patientforeninger herhjemme har afkræftet forlydender om, at blodtryksmidlerne ACE-hæmmere og Angiotensin 2-hæmmere skulle forværre tilstanden for COVID19-patienter, melder det europæiske medicinalagentur EMA nu også samme budskab ud.

Det er vigtigt, at patienter ikke afbryder deres behandling, og at der ingen grund er til at overveje at skifte medicin. Sådan er budskabet til de mange danskere, der tager blodtryksmidlerne ACE-hæmmere og Angiotensin 2-hæmmere, efter at der er piblet lidt forlydender frem om, at disse typer medicin skulle kunne forværre tilstanden for personer, der bliver syge med COVID19.

Det er der ingen dokumentation for, hvilket det europæiske medicinalagentur EMA nu melder ud, efter at fag- og nichemedier og patientforeninger for over en uge siden var ude med samme budskab.

Undgå at dele forlydender og rygter ukritisk

Der er naturligt nok stor opmærksomhed omkring medicin og COVID19 i offentligheden i øjeblikket. Nogle forlydender og rygter kan føre til unødig bekymring og kan have som konsekvens, at folk ændrer adfærd og f.eks. stopper med at tage medicin, og det kan være livsfarligt.

Derfor opfordres alle til at være ekstra opmærksomme og f.eks. undgå at dele forlydender og rygter ukritisk på sociale medier.

Læs mere (på engelsk):

13. marts 2020: European Society of Cardiology: Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers

17. marts: American College of Cardiology: HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19.

Læs også: Månedsbladet Rationel Farmakoterapi samler op på den nuværende evidens om COVID-19 og finder ikke belæg for negative effekter af ibuprofen og blodtrykssænkende medicin.