Krav om elektronisk recept fjernes midlertidigt

21. august 2020

Tekniske problemer hos Det Fælles Medicinkort (FMK) betyder, at ikke alle recepter kan tilgås på receptserveren foreløbigt. Lægemiddelstyrelsen dispenserer derfor fra kravet om elektronisk recept. 

På grund af tekniske problemer hos FMK dispenserer Lægemiddelstyrelsen fra de krav om elektronisk recept, som findes i receptbekendtgørelsen. Det betyder, at der foreløbig kan anvendes papirrecept, faxrecept eller telefonrecept ved ordination i alle de tilfælde, hvor der normalt er krav om elektronisk recept.

Ved ordination af § 4 lægemidler skal recepten påføres lægens cpr-nummer.

Spørgsmål om de tekniske problemer med FMK skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på tlf.nr. 2211 7888.

Læs også Sundhedsdatastyrelsens pressemeddelelse