Lægemiddelstyrelsen igangsætter dataanalyser om COVID-19

27. marts 2020

Hvilket medicinforbrug og hvilken sygdomshistorik har de danske COVID-19-patienter? Og påvirker anvendelsen visse smertedæmpende lægemidler, herunder Ibuprofen, et COVID-19 forløb?

Lægemiddelstyrelsen har netop sat i gang to dataanalyseprojekter, der skal øge myndighedernes mulighed for at få databaseret viden om det aktuelle COVID-19 udbrud i Danmark.

I det ene projekt vil lægemidlers indflydelse på COVID-19 patienters sygdomsforløb blive undersøgt. I dette projekt trækkes data fra samtlige patienter, der er diagnosticeret med COVID-19 i Danmark, og der ses på deres lægemiddelforbrug og sygdomshistorik med henblik på at finde ud af, om lægemiddelforbruget påvirker sygdommens udvikling.

”Projektet giver de danske myndigheder mulighed for at kunne analysere på data i realtid om det danske COVID-19 udbrud. Det vil give os hurtig viden både om de patienter, der allerede tager medicin, når symptomerne viser sig, og om visse typer medicin evt. måtte have en uhensigtsmæssig påvirkning af COVID-19 sygdommen og dens forløb,” siger Nikolai Brun, der er medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen.

Ibuprofens påvirkning af COVID-19

 Det andet projekt skal undersøge hypotesen om, at de smerte- og betændelsesdæmpende såkaldte NSAID-præparater som f.eks. hovedpinetabletten Ibuprofen kan påvirke forløbet af COVID-19. Analysen tilrettelægges sådan, at der ses på data fra alle patienter, der i årene 2010 – 2018 var indlagt med lungebetændelse forårsaget af virus f.eks. influenza. Disse data sammenholdes med data om patienternes forbrug af NSAID-præparater.

Oplysningerne fra dette studie vil blive sammenholdt med konklusionerne om COVID-19 patienternes lægemiddelforbrug med henblik på at komme nærmere om NSAID-præparater påvirker COVID-19 forløbet.

Projekternes organisering

Data til projekterne leveres af Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Det er tanken, at datastrukturen, når først den er etableret, også kan bruges til andre undersøgelser af COVID-19, som sundhedsmyndighederne finder relevante.

Lægemiddelstyrelsens Dataanalyse Center (DAC) er projektejer og professor Anton Pottegård på SDU er projektleder på Lægemiddelstyrelsens vegne.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter, en repræsentant for universiteterne og Danske Regioner. Epidemiologer fra SDU, AU og Statens Serum Institut forestår de konkrete analyser.

Projektgruppen kan kontaktes her hvis man har spørgsmål eller konkrete forslag til analysesamarbejder.