Lægemiddelstyrelsen kan ikke modtage elektroniske bivirkningsindberetninger via E2B mellem 19-24. november fra klokken 10

11. november 2020

På grund af implementering af et nyt IT-system kan Lægemiddelstyrelsen ikke modtage elektroniske bivirkningsrapporteringer (SUSARs) via E2B (DKMAEUDRA) fra torsdag den 19. november klokken 10 til tirsdag den 24. november. Indberetning til EudraVigilance (EVCTMPROD) er ikke påvirket.

Ved indberetning af SUSARs i perioden skal der indsendes til EudraVigilance (EVCTMPROD), som er tilstrækkeligt for overholdelse af rapporteringsforpligtelserne. Manglende rapporteringer til Lægemiddelstyrelsen skal foretages straks den 24. november når systemet igen er i drift. Lægemiddelstyrelsen udsender en besked, når der igen er mulighed for at indsende via E2B.

Rapportering af SUSARs ved vores eBlanket på hjemmesiden er ikke påvirket af ovenstående.

Denne eBlanket er kun tiltænkt brugere, der ikke i forvejen rapporterer via E2B og skal derfor ikke bruges som alternativ rapporteringsvej i perioden.