Lægemiddelstyrelsens topprioriteter i 2020

8. januar 2020

En datadrevet lægemiddelstyrelse, forsyningssikkerhed, en fantastisk arbejdsplads og produktivitet og kvalitet. Det er Lægemiddelstyrelsens topprioriteter i 2020.

Lægemiddelstyrelsen har skudt det nye år i gang - og topprioriteterne er klare. Ny teknologi og data skal komme borger og patienter til gavn, forsyningssikkerheden skal fortsat være i fokus, og Lægemiddelstyrelsen skal både være en fantastisk arbejdsplads og en produktiv myndighed for samfundets skyld.

En datadrevet lægemiddelstyrelse – og et af Europas første dataanalysecentre

På få år har udviklingen inden for medicinsk behandling ændret sig markant. Som borgere er vi omgivet af sundhedsteknologi, der bliver mere og mere avanceret og inddrager eksempelvis kunstig intelligens, apps og algoritmer. Det giver nye muligheder for at udvikle medicinsk behandling, der er mere effektiv og tilpasset den enkelte og medfører samtidig nye krav til databeskyttelse.

Lægemiddelstyrelsens aktiviteter er allerede i dag baseret på data, men udviklingen inden for dataanvendelse, kunstig intelligens og big data går hurtigt. Lægemiddelstyrelsens vision er, at data for borgerne og patientsikkerhedens skyld skal bruges i langt videre udstrækning, herunder også i samarbejde med de andre EU-lande og de øvrige relevante lande i verden på lægemiddelområdet. I 2020 vil Lægemiddelstyrelsen arbejde systematisk med området, herunder ikke mindst i regi af Lægemiddelstyrelsens nye dataanalyse center (DAC), der ved hjælp af dataanalyser om lægemiddelsikkerhed og –effekt og medicinsk udstyr skal sætte nye standarder for udviklingen. DAC forventes officielt åbnet ved et symposium i første halvdel af det nye år.

Forsyningssikkerhed

Antallet af leveringssvigt både i Danmark og i udlandet har været stigende den seneste tid, og der har det sidste halve år været stort fokus i offentligheden på forsyningen af medicin og på adgangen til information om samme. Derfor har Lægemiddelstyrelsen valgt at give forsyningssikkerheden maksimal opmærksomhed som topprioritet. 

Lægemiddelstyrelsen kommer også til at styrke samarbejdet med både nationale og internationale aktører på området for at finde løsninger, der på længere sigt kan forebygge manglen på medicin, som er kritiske for patientbehandlingen, og om at styrke informationen om leveringssvigt, når de opstår.

En fantastisk arbejdsplads

Hvordan fastholder man dygtige medarbejdere, og hvordan rekrutterer man nye medarbejdere, der kan løse fremtidens opgaver og udfordringer - dét er også en af topprioriteterne for Lægemiddelstyrelsen i det nye år. 

Allerede da Lægemiddelstyrelsens vision om at komme i europæisk topklasse blev lanceret i 2016, var det med en erkendelse af, at målet kun kan nås, hvis medarbejderne motiveres af en fantastisk arbejdsplads. Der har derfor siden lanceringen af visionen blandt andet været fokus på at styrke ledelsen og medarbejderne med forskellige tiltag og få skabt en fælles forståelse af, hvad der bærer en fantastisk arbejdsplads – herunder løbende kompetenceudvikling, fleksibilitet i arbejdet og fælleskab. Dette arbejde fortsætter i 2020.

Produktivitet og kvalitet

Endelig bliver det i 2020 et centralt tema at få optimeret Lægemiddelstyrelsens arbejdsprocesser yderligere for at skabe endnu mere værdi for samfundet. Et af de nye tiltag i 2020 vil være at komme et spadestik dybere i forhold til at optimere arbejdsprocesserne i alle dele af Lægemiddelstyrelsen – og særligt i forhold til processerne, der kommer i forlængelse af de nye EU-forordninger for blandt andet medicinsk udstyr og kliniske forsøg. Og så vil fortsat implementering af lean også være i fokus.