Læger påmindes om at indberette bivirkninger hos COVID-19-patienter

28. april 2020

For at kunne overvåge patientsikkerheden bedst muligt opfordrer Lægemiddelstyrelsen læger og andre sundhedspersoner til at være særligt opmærksomme på at indberette formodede bivirkninger ved medicin hos COVID-19-patienter.

Lægemiddelstyrelsen vil gerne vide mere om, hvordan medicin generelt virker, ikke virker eller hvordan bivirkninger kommer til udtryk hos COVID-19 patienter. Derfor opfordres læger og andre sundhedspersoner til at være særligt opmærksomme på at indberette formodede bivirkninger ved medicin hos patienter med COVID-19-sygdom. Det gælder ikke kun bivirkninger ved medicin, der bruges til behandling af COVID-19 i kliniske forsøg, men også bivirkninger ved den medicin, som COVID-19-patienter i forvejen bruger mod andre sygdomme. Det inkluderer også medicin, som patienter måtte bruge off-label til behandling af COVID-19. Det giver Lægemiddelstyrelsen og de europæiske lægemiddelmyndigheder et bedre grundlag for at overvåge patienternes sikkerhed.

Bivirkningsindberetninger kan give mere viden om medicin, der bruges mod COVID-19

Der arbejdes fortsat på at finde en sikker medicinsk behandling mod COVID-19. Mens det pågår, bruges der bl.a. i kliniske forsøg i øjeblikket flere typer medicin til patienter med COVID-19, der er godkendt til andre sygdomme.

Bivirkninger relateret til medicin, der bruges i kliniske forsøg skal som vanligt indberettes af den forsøgsansvarlige (sponsor) til Lægemiddelstyrelsen her. 

Men der mangler også viden om, hvorvidt og i givet fald hvordan den medicin, som COVID-19-patienter i forvejen bruger, evt. påvirkes af COVID-19. Ved at indberette formodede bivirkninger ved medicin i relation til COVID-19, kan læger, andre sundhedspersoner, patienter og pårørende bidrage til den samlede dokumentation af, om medicin er sikker og effektiv at bruge, efterhånden som pandemien og viden om den udvikler sig.

Alle oplysninger fra bivirkningsindberetningerne bliver tilføjet den viden, der i øjeblikket genereres gennem kliniske forsøg og andre undersøgelser.

I Danmark har patienter og pårørende også mulighed for at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Indberetninger om formodede bivirkninger kan indberettes via en blanket, som kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller på www.meldenbivirkning.dk

Indberetninger om formodede bivirkninger indgår i den samlede overvågning af lægemiddelsikkerheden både i Danmark og i resten af verden.