Medicin til behandling af knogleskørhed ændrer tilskud

16. januar 2020

Med virkning fra den 27. januar 2020 får noget medicin mod knogleskørhed generelt eller generelt klausuleret tilskud. Alendronsyre 10 mg mister det generelt klausulerede tilskud den 20. april 2020. Ændringerne skal støtte op om den rationelle behandling af knogleskørhed, der er i dag.

Hvilken medicin ændrer tilskud og hvorfor?

  • alendronsyre 70 mg (ugetablet) får generelt tilskud – fordi alendronsyre er førstevalg til behandling af knogleskørhed og alendronsyre ugetabletter er den billigste medicin.
  • alendronsyre 10 mg (daglig dosering) mister det generelt klausulerede tilskud fordi det ikke er rationelt at behandle med en daglig dosering af alendronsyre frem for en billigere ugentlig dosering.
  • risendronsyre (Optinate, Risostad) og denosumab (Prolia) får generelt klausuleret tilskud - fordi denne medicin kan være rationelle andet valg til de patienter, der henholdsvis ikke tolererer alendronsyre eller hvor behandling med orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.
  • teriparatid (Forsteo, Terrosa, Movymia) får generelt klausuleret tilskud - fordi behandling med teriparatid anbefales som førstevalg til udvalgte patienter med svær knogleskørhed og vi vurderer, at der er en rationel anvendelse. 
  • den øvrige medicin mod knogleskørhed vil fortsat ikke have generelt tilskud.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos blandt andet lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger. Afgørelsen er truffet den 13. januar 2020 og sendt til alle berørte virksomheder.

Afgørelsen kan ses her: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod knogleskørhed

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af patienter med knogleskørhed behandles med alendronsyre ugetabletter, der fremover vil have generelt tilskud uden klausul. Det betyder, at alle patienter automatisk får tilskud og lægen skal ikke længere markere ”tilskud” på recepten eller søge om enkelttilskud.

Hvis patienten er i behandling med et af de lægemidler, der får generelt klausuleret tilskud, skal lægen fremover tilkendegive på recepten, om patienten opfylder klausulen, og hvis det er tilfældet er det ikke længere nødvendigt, at lægen ansøger om enkelttilskud.

Hvis patienten er i behandling med den daglige dosering af alendronsyre, bør patienten skiftes til alendronsyre ugetabletter med generelt tilskud.

Information

Vi informerer om ændringerne på vores hjemmeside. Relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger, Lægeforeningen, PLO samt Danmarks Apotekerforening bliver orienteret direkte.