Nye test- og behandlingsanbefalinger for lægemidler indeholdende fluorouracil, capecitabin, tegafur og flucytosine

16. marts 2020

Den europæiske bivirkningskomite, PRAC, har netop afsluttet en evaluering (referral) af fluorouracil og tilsvarende lægemidler, om risiko for alvorlige bivirkninger, som disse lægemidler kan forårsage, hvis patienten har et lavt niveau af leverenzymet DPD.

PRAC anbefaler, at patienter skal undersøges for mangel på enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD) før igangsættelse af injektions- eller infusionsbehandling med lægemidler mod kræft, der indeholder fluorouracil eller de tilsvarende lægemidler capecitabine og tegafur, som omdannes til fluorouracil i kroppen.

Forudgående undersøgelse af patienten for DPD-mangel er ikke nødvendig ved topikal fluorouracil behandling (i Danmark er Actikerall markedsført til behandling af aktinisk keratose).

DPD-mangel kan medføre for høje koncentrationer af fluorouracil i blodet, fordi det ikke nedbrydes af DPD enzymet. Dette kan føre til alvorlige og livstruende bivirkninger som neutropeni, neurotoksicitet, alvorlig diarré og stomatitis.

DPD-mangel er dog sjældent forekommende. Det anslås, at ca. 5% af befolkningen har et lavt niveau af DPD enzymet og op til 0.5% mangler enzymet fuldstændigt.

Da behandling af alvorlige svampeinfektioner med flucytosine (som er tæt relateret til fluorouracil) ikke bør forsinkes, er forudgående undersøgelse af patienten for DPD-mangel ikke påkrævet.
Lægemidler med flucytosin er ikke markedsført i Danmark, men kan fås på udleveringstilladelse.

Sikkerhedsinformation (DHPC-brev) med de ovenstående anbefalinger vil senere blive udsendt til sundhedsprofessionelle. Denne information vil blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

Læs EMAs meddelelse herhttps://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/fluorouracil-fluorouracil-related-substances-article-31-referral-new-testing-treatment_en.pdf