På vej mod europæisk topklasse

2. juni 2020

Fundamentet for dataanalysecenteret blev etableret, den europæiske positionering blev styrket, men ikke alle mål blev indfriet. Det er konklusionen i Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2019.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2019 er netop offentliggjort og viser blandt andet, at kerneopgaverne blev styrket, fundamentet for et nyt dataanalysecenter blev etableret, og området for medicinsk udstyr blev oprustet. Men årsrapporten viser også, at ikke alle mål blev helt indfriet.

Oprustning og styrket internationalt samarbejde

Lægemiddelstyrelsen etablerede i 2019 fundamentet for et nyt dataanalysecenter, der ved brug af rådata, realworld data og avancerede dataanalytiske metoder skal fremme sundheden gennem øget tilgængelighed af innovative lægemidler. Ligeledes skal datacenteret skabe rum for bedre kontinuerlig overvågning af lægemidler og medicinsk udstyr. I 2019 blev fundamentet til dataanalysecenteret etableret med ansættelsen af de første medarbejdere, og arbejdet med udviklingen af centeret fortsætter de kommende år.

Også på området for medicinsk udstyr oprustede Lægemiddelstyrelsen gradvist hen over hele 2019 med ekstra kapacitet, der skal være med til at sikre en fortsat tættere overvågning af medicinsk udstyr og i sidste ende øge patientsikkerheden.

På den internationale scene fik Lægemiddelstyrelsen i 2019 placeret Danmark på en delt fjerdeplads med Sverige over det land, der fik tildelt flest såkaldte rapportørskaber. Det vil sige, at Danmark af det europæiske medicinalagentur EMA fik ansvaret for vurderingen og godkendelsen af nye lægemidler, som er med til at positionere Lægemiddelstyrelsen i den europæiske top. I alt fik Lægemiddelstyren tildelt 25 europæiske rapportørskaber. Derudover bidrog Lægemiddelstyrelsen blandt andet aktivt til det europæiske arbejde inden for sikring af ansvarlig brug af antimikrobielle veterinære lægemidler med sigte på at mindske risikoen for resistensudvikling og deraf følgende konsekvenser for folkesundheden og dyrevelfærden.

I tæt samarbejde med andre aktører lagde Lægemiddelstyrelsen i sidste halvdel af 2019 stor energi i at etablere og vedligeholde overblikket over forsyningssituationen og kritikaliteten for tusindvis af lægemidler, da flere opleverede forsyningssvigt på forskellige niveauer, og medierne havde stort fokus på forsyningen af medicin.  Arbejdet skal bidrage til at understøtte forsyningssikkerheden på det danske og europæiske marked, og derfor har Lægemiddelstyrelsen også medicinforsyning som topprioritet i år.

Netop arbejdet med forsyningssikkerheden kom til at fylde meget i 2019, og det betød også, at andre opgaver ikke nået helt i mål.

Ikke alle mål blev opfyldt

Med få undtagelser kom Lægemiddelstyrelsen godt i mål med sagsbehandlingstiderne, og Lægemiddelstyrelsen gennemførte inspektioner af lægemiddelvirksomheder på internationalt anerkendt niveau.

På trods af de mange leverancer i 2019, havde Lægemiddelstyrelsen en lavere samlet målopfyldelse end i 2018 (87,7 pct. i 2018 og 75 pct. i 2019). Den lavere målopfyldelse skyldes blandt andet, at målene for signalanalyser på bivirkningsovervågningsområdet ikke blev fuldt indfriet, og at ansættelsen af en chef for dataanalysecenteret blev udskudt til 2020 på grund af folketingsvalget.

Læs: Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2019.