Spirocort Turbuhaler og paralleldistribuerede direkte substituerbare alternativer – forsyningsvanskelighed

1. maj 2020

Der forventes i den kommende periode forsyningsvanskeligheder for Spirocort Turbuhaler i styrkerne 400 mikrg, 200 mikrg og muligvis 100 mikrg. 

Forsyningsvanskelighederne omfatter også de parallelimporterede direkte substituerbare alternativer.

Den forventede varighed er:

  • 400 mikrg/dosis: Primo maj 2020 til primo juni 2020
  • 200 mikrg/dosis: Ultimo maj 2020 til ultimo juni 2020

Patienter, der kommer til at mangle Spirocort Turbuhaler, kan ved involvering af læge, skiftes til andet inhalationssteroid.

Denne information opdateres ikke løbende.