Ti anbefalinger om brug af big data skal styrke folkesundheden i Europa

20. januar 2020

En dansk ledet europæisk task force for big data på lægemiddelområdet er netop udkommet med ti anbefalinger for brugen af big data i EU. En af de væsentligste anbefalinger er en fælles europæisk platform, som skal sikre adgang og analyse af data om lægemidler og medicinsk udstyr fra hele EU.

Data fra patientjournaler, kunstig intelligens, medicinske forsøg med forsøgspersoner, bivirkningsindberetninger, data fra smart-ure og andre såkaldte wearables. Det er nogle af de datasæt, som en dansk ledet europæisk task force for big data har set nærmere på potentialet for at udnytte bedre i udviklingen og overvågningen af ny medicin og medicinsk udstyr, og som er blevet formuleret som en række anbefalinger. Anbefalingerne er samlet i rapporten Evolving Data-Driven Regulation, der netop er udkommet.

”Det handler om at udnytte viden til at redde liv. Potentialet for at udnytte data er enormt. Som myndighed er vi nødt til at udvikle og ændre den måde, vi tilgår, forvalter og analyserer data på for at holde trit med udviklingen inden for data og teknologi,” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Bedre og sikrere lægemidler med sundhedsdata fra hele EU

Den nye rapport kommer med en række anbefalinger, hvoraf ti af dem er højst prioriterede. Den mest ambitiøse af de ti prioriterede anbefalinger er oprettelsen af en ny fælles EU-dataplatform, som skal give de nationale lægemiddelmyndigheder mulighed for at analysere sundhedsdata fra hele EU med datasikkerhed i højsædet.

”Danmark er kendt for at have nogle af verdens bedste sundhedsdata. Det betyder, at vi har rigtig gode muligheder for at udvikle ny og innovativ medicin og for at overvåge den, der er på markedet. Men med en fælles europæisk platform, hvor datasikkerheden har højeste prioritet, bliver mulighederne endnu bedre,” fortæller Thomas Senderovitz.

Platformen skal danne ramme for et europæisk netværk af databaser baseret på den samme høje datakvalitet og datasikkerhed. Analyserne herfra skal styrke beslutningsgrundlaget i forbindelse med regulatoriske og politiske tiltag på sundhedsområdet.

Andre anbefalinger i rapporten omfatter en styrkelse af lægemiddelmyndighedernes kapacitet og kompetencer til at håndtere og analysere data.

Dansk formandskab

Lægemiddelstyrelsen har haft formandskabet for den europæiske task force. Den blev nedsat i 2017 og består af repræsentanter for både det europæiske lægemiddelagentur EMA og for netværket af europæiske lægemiddelstyrelser, HMA. Lægemiddelstyrelsen har i samme periode varetaget formandskabet for sidstnævnte.

Læs også: Ten recommendations to unlock the potential of big data for public health in the EU.

Læs også: Det europæiske medicinalagentur EMA’s temaside om big data.