Udleveringstilladelse til Remdesivir

1. maj 2020

Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge om en generel udleveringstilladelse til Remdesivir til behandling af COVID-19 hos patienter, der ikke kan indgå i de protokollerede forsøg, der aktuelt pågår i Danmark.

Den generelle udleveringstilladelse kan søges af infektionsmedicinere til anvendelse i henhold til retningslinjer angivet i EMA’s vejledning for ”Compassionate use of Remdesivir for COVID-19”.

Der foreligger kun sparsomme sikkerhedsdata for brug af Remdesivir til behandling af COVID19-positive patienter. Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at der ved behandling med lægemidler på udleveringstilladelser er skærpet informationspligt og ligeledes skærpet indberetningspligt af alle formodede bivirkninger.

Link til ansøgning om en generel udleveringstilladelse findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside