Udleveringstilladelser i perioden fra torsdag d. 19/11 kl. 13 til og med mandag d. 23/11

16. november 2020

Lægemiddelstyrelsen behandler hastende ansøgninger om udleveringstilladelse til  enkelt personer/dyr/besætninger (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma). Tilladelser vil kun blive givet mundtligt i perioden fra torsdag d. 19. november kl. 13 og frem til og med mandag d. 23.11.

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning via mail til Udleveringstilladelser, som kan modtage krypteret mail eller det sædvanlige faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.