Virtuelt interessentmøde om Forordningen om veterinære lægemidler

2. november 2020

Lægemiddelstyrelsen afholder den 26. november et virtuelt interessentmøde for at orientere om de nye regler om lægemidler til dyr. Mødet er forbeholdt interessenter fra den veterinære lægemiddelindustri.

Mødet finder sted som led i Lægemiddelstyrelsens arbejde med implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinære lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF

På mødet vil medarbejdere fra Lægemiddelstyrelsen informere om status på arbejdet samt om udvalgte områder af forordningen.  Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål idet omfang tiden tillader.

Dagsordenen for mødet ser således ud:

14.00 – 14.05: Velkomst

14-05 – 14.30: Generel status og det videre forløb

14.30 – 14:50: Introduktion til Union Product Database

14:50 – 15.10: Introduktion til variationer der ikke kræver vurdering

15:10 – 15.30: Introduktion til ændringer til bilag II

15.30 – 15.50: Introduktion til indsamling af data vedr. salg og brug af AMR

15.50 – 16.00: Afrunding

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til Jakob Lundsteen, og oplyse navn og firma, hvorefter du vil modtage en elektronisk invitation til at deltage via Teams.