Beløbsgrænserne for medicintilskud gældende fra 1. januar 2022

10. december 2021

Grænserne for medicintilskud gældende fra 1. januar 2022 er nu klar.

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer over 18 år

Tilskud til personer under 18 år

0 - 1.020 kr.

0 %

60 %

1.020 - 1.705 kr.

50 %

60 %

1.705 - 3.700 kr.

75 %

75 %

Over 3.700 kr.

85 %

85 %

Personer over 18 år:

Over 20.091 kr.

(egenbetaling = 4.320 kr.)

100 %

Personer under 18 år:

Over 24.628 kr.

(egenbetaling = 4.320 kr.)

100 %

Læs om medicintilskudsgrænserne for 2022 her: 
Medicintilskudsgrænser 2022