COVID-19: Lægemiddelstyrelsen ændrer midlertidigt praksis, for anmeldelse af apoteksindkøbspris til Medicinpriser for Covid-19 vacciner

28. januar 2021

I en begrænset periode og kun gældende for Covid-19 vacciner, accepterer Lægemiddelstyrelsen en prisanmeldelse til Medicinpriser på 0,00 kr. Lægemiddelstyrelsen ændrer således sin sædvanlige praksis for anmeldelse af apoteksindkøbspriser via DKMAnet, for denne meget begrænsede gruppe af lægemidler. Den midlertidige praksisændring er en tidsbegrænset foranstaltning, der foreløbigt løber til og med 27. juni 2021.

Som en del af de almindelige krav til at markedsføre et lægemiddel i Danmark, herunder også Covid-19 vacciner, følger det af lægemiddellovens § 77 og bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v., at en lægemiddelvirksomhed bl.a. skal anmelde apoteksindkøbspris for et lægemiddel, inden lægemidlet kan markedsføres i Danmark. Lægemiddelstyrelsen accepterer efter normal praksis ikke en anmeldelse af en apoteksindkøbspris på 0,00 kr.

Oplysningerne om pris og detaljer om pakningen offentliggøres herefter af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Foruden at give offentligheden adgang til oplysninger om priser og lægemiddelpakninger på det danske marked, samt sikre ens pris for et lægemiddel i hele Danmark, bruges pakningsoplysningerne også af apoteker, sygehusapoteker m.fl. Oplysningerne anvendes bl.a. til salg, ordination, registrering, statistiske formål, opsporing etc.

Det er derfor meget vigtigt for Lægemiddelstyrelsen at sikre, at oplysninger om pakninger for godkendte Covid-19 vacciner, er anmeldt og offentliggjort i Medicinpriser, samtidig med at SSI og Regionerne har taget vaccinerne i brug.

Vaccinerne skal dog for nuværende ikke sælges via apoteker til private borgere med recept. En borger kan kun få vaccinen via SSI og Regionernes vaccinationsindsats. Lægemiddelstyrelsen har derfor besluttet i dette helt særlige tilfælde, under hensyn til den særlige situation under Covid-19 pandemien, lægemidlernes helt særlige omstændigheder omkring godkendelse og distribution til de danske borgere, midlertidigt at ændre sin normale praksis, således at vi accepterer en anmeldelse af apoteksindkøbspris på 0,00 kr. for Covid-19 vacciner.

Der er tale om en tidsbegrænset foranstaltning, der foreløbigt gælder til og med 27. juni 2021.

Prisanmeldelsen for apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr., vil i Lægemiddelstyrelsens LMS-filer Medicinpriser fremgå som 0,00 kr. På www.medicinpriser.dk vil prisen af tekniske årsager fremgå som ”uden fast pris”.