COVID-19: Lægemiddelstyrelsen forlænger midlertidig praksis for anmeldelse af apoteksindkøbspris til Medicinpriser for Covid-19-vacciner

25. juni 2021

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at forlænge den begrænsede periode, hvor det for Covid-19 vacciner har været accepteret med en prisanmeldelse til Medicinpriser på 0,00 kr. Den midlertidige praksisændring vil således foreløbigt løbe til og med den 26. december 2021.

Som en del af de almindelige krav til at markedsføre et lægemiddel i Danmark, herunder også Covid-19 vacciner, følger det af lægemiddellovens § 77 og bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v., at en lægemiddelvirksomhed bl.a. skal anmelde apoteksindkøbspris for et lægemiddel, inden lægemidlet kan markedsføres i Danmark. Lægemiddelstyrelsen accepterer efter normal praksis ikke en anmeldelse af en apoteksindkøbspris på 0,00 kr.

Oplysningerne om pris og detaljer om pakningen offentliggøres herefter af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Foruden at give offentligheden adgang til oplysninger om priser og lægemiddelpakninger på det danske marked, samt sikre ens pris for et lægemiddel i hele Danmark, bruges pakningsoplysningerne også af apoteker, sygehusapoteker m.fl. Oplysningerne anvendes bl.a. til salg, ordination, registrering, statistiske formål, opsporing etc.

Det er derfor meget vigtigt for Lægemiddelstyrelsen at sikre, at oplysninger om pakninger for godkendte Covid-19 vacciner, er anmeldt og offentliggjort i Medicinpriser, når at vaccinerne tages i brug.

Vaccinerne skal dog for nuværende ikke sælges via apoteker til private borgere efter en læges recept. En borger kan kun få vaccinen via den danske vaccinationsindsats, samt i den frivillige tilvalgsordning, som er etableret og finansieret af regionerne. Lægemiddelstyrelsen besluttede derfor i januar 2021, at i dette helt særlige tilfælde, under hensyn til den særlige situation under Covid-19 pandemien, lægemidlernes helt særlige omstændigheder omkring godkendelse og distribution til de danske borgere, at ændre sin normale praksis, således at vi for en tidsbegrænset periode ville acceptere en anmeldelse af apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr. for Covid-19 vacciner.

Idet der fortsat ikke foregår salg til private borgere på apoteket af COVID-19 vacciner, og da de nævnte hensyn forsat vurderes relevante og væsentlige, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at forlænge den midlertidige praksis således, at den foreløbigt gælder til og med 26. december 2021.

Prisanmeldelsen for apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr., vil i Lægemiddelstyrelsens LMS-filer Medicinpriser fremgå som 0,00 kr. På www.medicinpriser.dk vil prisen af tekniske årsager fremgå som ”uden fast pris”.