COVID-19: Lægemiddelstyrelsen medtager igen i en begrænset periode alle lægemiddelpakninger i Medicinpriser

5. marts 2021

Som led i at forebygge potentielle forsyningsproblemer for lægemidler under Corona pandemien, har Lægemiddelstyrelsen besluttet igen at ændre sin sædvanlige praksis for medtagelse af pakninger i Medicinpriser. Alle anmeldte lægemiddelpakninger, uanset leveringsevne, vil således i en begrænset periode blive medtaget i Medicinpriser. Denne ændring har virkning fra Medicinprisperioden, der træder i kraft den 22. marts 2021 og til og med den prisperiode, der løber fra 14. juni til og med 27.  juni 2021.

Efter vedtagelsen af den nye epidemilov (lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v.), der ændrer i lægemiddelloven, og den efterfølgende udstedelse af beredskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet), har sundhedsministeren delvist aktiveret lægemiddelberedskabet i perioden fra den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021.

I forlængelse heraf har Lægemiddelstyrelsen besluttet at anvende § 25 i den nye beredskabsbekendtgørelse, som led i vores arbejde med håndtering af Corona pandemiens følger. Lægemiddelstyrelsen vil derfor medtage alle anmeldte lægemiddelpakninger i Medicinpriser, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret på grund af utilstrækkelig leveringsevne eller deaktiveret da pakningen er meldt i leveringssvigt den sidste hverdag før en ny prisperiode træder i kraft.

Denne praksisændring gælder fra prisperioden, der træder i kraft den 22. marts 2021.

Lægemiddelvirksomheder, der anmelder priser og pakninger til denne prisperiode senest den 8. marts 2021 kl. 20.00, bør derfor være opmærksomme på ændringen.

Praksisændringen er midlertidig og gælder foreløbigt til og med den prisperiode, der træder i kraft den 14. juni 2021). De øvrige regler på medicinprisområdet gælder fortsat, og det er kun reglerne i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. (medicinprisbekendtgørelsen), der midlertidigt sættes ud af kraft.

Det betyder fx at engrosforhandlere fortsat har pligt til at anmelde leveringssvigt alle hverdage inden kl. 12.00, og at virksomheder, der anmelder priser for lægemidler, der indgår i en tilskudsgruppe, fortsat skal anmelde den forventede leveringsevne for den enkelte lægemiddelpakning. Det er yderst vigtigt, at disse sædvanlige betingelser for Medicinpriser fortsat bliver overholdt, således at Lægemiddelstyrelsen kan anvende oplysningerne i vores arbejde med at sikre forsyningen af lægemidler.