COVID-19 vaccine sikkerhedsopdatering - Vaxzevria (AstraZeneca )

10. september 2021

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, anbefaler på baggrund af de seneste sikkerhedsdata, at produktinformationen for Vaxzevria skal opdateres med Guillain-Barré syndrom som en ny bivirkning. Smerter i ben og arme eller mave og influenzalignende symptomer er også blevet inkluderet som bivirkninger i produktinformationen. Denne information er blevet offentliggjort af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) d. 8. september 2021.

Fra markedsføringstilladelsen blev givet i EU den 29. januar 2021 til den 2. september 2021 er mere end 68,4 millioner doser af Vaxzevria administreret i EU/EØS.

Guillain-Barré syndrom (GBS)

Opdatering til Vaxzevrias produktinformation

Guillain-Barré syndrom (GBS) er en alvorlig nervebetændelse, som kan forårsage midlertidigt tab af følelse og bevægelse (lammelse) og åndedrætsbesvær. En advarsel om tilfælde af GBS, der blev rapporteret efter vaccination, blev inkluderet i produktinformationen i juli 2021.

PRAC har holdt GBS under nøje overvågning og vurderede yderligere data i september 2021. Frem til den 31. juli 2021 var der rapporteret i alt 833 tilfælde af GBS i relation til Vaxzevria på verdensplan.

Baseret på vurderingen af disse data og neurologisk ekspertrådgivning konkluderede PRAC, at GBS bør tilføjes i produktinformationen som en bivirkning ved Vaxzevria. Den fastsatte frekvens er ”meget sjælden” (dvs. forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer).

Kapillært lækagesyndrom (CLS)

Ingen yderligere opdatering af Vaxzevria produktinformationen

I juni 2021 blev kapillært lækagesyndrom (CLS) identificeret som en bivirkning ved Vaxzevria, og produktinformationen blev opdateret.

Kapillært lækagesyndrom er en meget sjælden, alvorlig tilstand, der forårsager væskelækage fra små blodkar (kapillærer) og er potentielt dødelig.

I september 2021 vurderede PRAC yderligere hypoteser om en mulig virkningsmekanisme i forhold til udvikling af CLS efter vaccination. Efter at have vurderet de tilgængelige data, konkluderede PRAC, at der ikke kunne identificeres en bestemt mekanisme. Fremtidigt data vil blive overvåget og vurderet som en del af de månedlige sikkerhedsrapporter og de periodiske sikkerhedsrapporter for Vaxzevria.

Trombose med trombocytopeni syndrom (TTS)

Opdatering til Vaxzevria produktinformationen

I maj 2021 blev produktinformationen opdateret med hensyn til den meget sjældne risiko for trombose (dannelse af blodpropper i blodkarrene) med trombocytopeni (lave blodplader) syndrom (TTS).

Data om TTS holdes under nøje overvågning for yderligere karakterisering af risikofaktorer. I september 2021 konkluderede PRAC, at produktinformationen skal opdateres yderligere. Den nuværende information om, at rapporterede TTS-tilfælde hovedsageligt forekommer hos kvinder under 60 år skal fjernes, da den tidligere observerede forskel i alder og køn, nu synes mindre udtalt.

Denne konklusion er baseret på de seneste analyser af spontant rapporterede TTS-tilfælde, hvor 43 % af tilfældene forekommer hos mænd og 37 % hos vaccinerede personer ældre end 60 år. Desuden indgår dataanalyser fra den videnskabelige litteratur, som ikke identificerede en stor kønsforskel. I alt var der rapporteret 1.503 tilfælde på verdensplan den 31. juli 2021.

Tæt overvågning af og karakterisering af risikofaktorer for TTS vil fortsætte som en del af de månedlige og periodiske sikkerhedsrapporter.

Cerebral venøs sinustrombose (CVST) uden trombocytopeni

Vurdering igangværende

PRAC vurderer tilfælde af cerebral venøs sinus trombose (CVST, en sjælden form for slagtilfælde, hvor der dannes en blodprop i hjernens venøse bihuler) uden trombocytopeni (lave niveauer af blodplader) rapporteret efter vaccination med Vaxzevria. PRAC har anmodet indehaveren af markedsføringstilladelsen om at levere yderligere data til den næste månedlige sikkerhedsrapport.

Multisystem-inflammatorisk syndrom (MIS)

Vurdering igangværende

PRAC vurderer, om der er risiko for multisystem-inflammatorisk syndrom (MIS) med COVID-19 vacciner på baggrund af en rapport om MIS efter vaccination med Comirnaty (en anden COVID-19 vaccine) i Danmark. Tilfælde af MIS efter vaccination med Cominarty eller andre COVID-19 vacciner, er rapporteret om voksne i eller uden for EU/EØS. MIS er også blevet rapporteret efter COVID-19 sygdom. Patienten i rapporten fra Danmark havde imidlertid ingen sygehistorie med COVID-19. Frem til den 19. august 2021, er der ikke rapporteret tilfælde med MIS hos børn efter vaccination med Vaxzevria i EU/EØS.

MIS er en alvorlig betændelsestilstand, der påvirker mange dele af kroppen, og symptomer kan omfatte træthed, vedvarende høj feber, diarré, opkastning, mavesmerter, hovedpine, brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. MIS er sjælden, og forekomsten før COVID-19 pandemien var omkring 2 til 6 tilfælde pr. 100.000 om året hos børn og unge under 20 år og mindre end 2 tilfælde pr. 100.000 om året hos voksne i alderen 20 år eller derover (estimat fra 5 europæiske lande).

PRAC vil nu vurdere de tilgængelige data om MIS for at afgøre, om tilstanden kan være forårsaget af COVID-19 vacciner og anbefale, om der er behov for ændringer af produktinformationen. På nuværende tidspunkt er der ingen ændring af de nuværende EU-anbefalinger til brug af COVID-19 vacciner.

Menstruationsforstyrrelser

Intet bevis for årsagssammenhæng med Vaxzevria

PRAC vurderede rapporterede tilfælde af menstruationsforstyrrelser efter vaccination med Vaxzevria og en gennemgang af den videnskabelige litteratur, herunder ikke-kliniske undersøgelser. Frem til 31. juli 2021 var der rapporteret om i alt 12.410 tilfælde verden over, hvoraf 663 (5,3 %) var medicinsk bekræftede som menstruationsforstyrrelser.

Vurderingen, der er udført med gynækologisk ekspertrådgivning, omfattede en analyse af typen af symptomer, tid til symptomstart, varighed af symptomer og status (forbedring/forværring) samt enhver samtidig behandling og sygehistorie. Intet fælles mønster kunne dog identificeres. Der kunne heller ikke identificeres nogen potentiel virkningsmekanisme for vaccinen, der kunne forårsage menstruationsforstyrrelser. PRAC medtog også en vurdering udført af Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) i Storbritannien.

Baseret på vurderingen af alle data konkluderede PRAC, at der ikke er en årsagssammenhæng mellem de rapporterede menstruationsforstyrrelser og Vaxzevria.

Smerter og influenzalignende symptomer

Opdatering til produktinformationen

I forbindelse med en gennemgang af data fra kliniske forsøg blev smerter i ekstremiteterne (ben og arme), mavesmerter og influenzalignende symptomer (såsom høj temperatur, ondt i halsen, løbende næse, hoste og kulderystelser) tilføjet som bivirkninger til Vaxzevrias produktinformation efter konklusionen fra Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) fra juni 2021. Smerter i ekstremiteter og influenzalignende symptomer forekommer med frekvensens ”almindelig” (dvs. forekommer hos færre end 1 ud af 10 personer) og mavesmerter med frekvensen ”ikke-almindelige” (dvs. forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer).

Læs mere:

Referat af møde i den europæiske bivirkningskomite, PRAC, d. 30. august - 02. september 2021: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-august-2-september-2021

Nyhed fra EMA kan læses her