Danskerne har fået mere tillid til vaccinerne mod COVID-19

30. juni 2021

Siden foråret er danskernes tillid til COVID-19-vaccinerne steget. Samtidig oplever tre ud af fire at have tilstrækkelig information om vaccinerne – bare ikke når det drejer sig om vaccinernes bivirkninger. Det viser Lægemiddelstyrelsens nye befolkningsundersøgelse, der tager pulsen på viden om vaccinerne.

Danskerne er generelt blevet mindre skeptiske og mindre bekymrede over for vaccinerne mod COVID-19 end det var tilfældet for et par måneder siden, hvor Lægemiddelstyrelsen gennemførte sin første befolkningsundersøgelse om vaccinernes virkning og bivirkninger.

I den nye opfølgende spørgeskemaundersøgelse svarer 18 procent af et repræsentativt udsnit af danskerne, at de er skeptiske over for vaccinerne mod COVID-19. I april svarede 23 procent i en tilsvarende undersøgelse at de var skeptiske. Den mindre skepsis gælder både i forhold til, hvorvidt vaccinerne er undersøgt grundigt nok, og om man er bekymret for bivirkninger ved vaccinerne. Danskerne er især blevet markant mindre bekymret for alvorlige bivirkninger ved vaccinerne, som endnu ikke er kendte. Her er der tale om et fald fra 45 til 36 procent.

Flere føler sig godt informeret om vaccinerne

Samtidig viser befolkningsundersøgelsen, at flere danskere oplever at have den information om vaccinerne mod COVID-19, som de har brug for. Andelen er steget med 12 procentpoint, så det nu er omtrent tre ud af fire, som oplever at have tilstrækkelig information. Andelen af danskere, der angiver, at debatten om vacciner mod COVID-19 foregår på et oplyst grundlag, er steget med seks procentpoint siden første måling.

Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Tanja Erichsen, siger:

”Det er en fælles opgave for os alle sammen at sørge for, at debatten i Danmark om COVID-19-vaccinerne er oplyst, ordentlig og foregår i respekt for forskellige holdninger. Derfor er det også virkelig positivt, at danskerne i stigende grad oplever, at debatten foregår på et oplyst grundlag. Det afspejler sig også i, at 75 procent af befolkningen nu oplever, at de har den information om vaccinerne, som de har brug for.”

Mange efterspørger stadig viden om bivirkninger

For de danskere, der i den nyeste måling giver udtryk for, at de ikke har tilstrækkelig information om vaccinerne, er det fortsat de mulige bivirkninger, som over 80 procent efterspørger viden om. Nogle overvurderer forekomsten af alvorlige bivirkninger, mens mange undervurderer de milde, forbigående bivirkninger. Her er der klart behov for mere videndeling, siger Tanja Erichsen:

”Vi står over for at skulle vaccinere den yngre del af befolkningen, hvor vi igen i den nye befolkningsmåling kan se, at også næsten halvdelen af denne gruppe undervurderer forekomsten af de milde, forbigående bivirkninger. Mange føler sig nok så sunde og raske, at de ikke giver vaccinestikket opmærksomhed, men netop den yngre del af befolkningen er kendt for at have et stærkt immunforsvar, der kan reagere mere kraftigt på vaccinen. Derfor går vi også ud på især de sociale medier og fortæller om bivirkninger som fx træthed, feber hovedpine og ømhed ved indstiksstedet, som man ikke behøver at være nervøs for.”

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...