Den 22. december er sidste frist for modtagelse af ansøgninger vedr. virksomhedstilladelser i 2021

3. december 2021
Ansøgninger om virksomhedstilladelser skal være modtaget senest den 22. december 2021. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 3. januar 2022.

Ansøgninger, som er gebyrbelagt i 2021, og som modtages senest 31. december 2021, vil blive opkrævet ansøgningsgebyr svarende til 2021-takster.

Undtagelse ved ansøgning om nedlæggelse af tilladelse
Ansøgninger om nedlæggelse af virksomhedstilladelse i 2021, som modtages senest d. 31. december 2021, og hvor dette umiddelbart kan efterkommes, vil blive betragtet som modtaget i 2021. Dette er også tilfældet selvom tilladelsen først nedlægges i 2022. Der vil dermed ikke blive opkrævet årsgebyr for tilladelsen i 2022. 

Lukkedage i Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen har lukket fra 24. december 2021 til 2. januar 2022 - begge dage inklusive.