Der er lukket for upload af indlægssedler via DKMAnet i perioden fra 10. til 14. september 2021

9. september 2021

Der har som tidligere udmeldt været fejl i visningen af virksomhedsnavne og markedsføringsstatus for visse lægemidler på www.indlaegsseddel.dk.

Lægemiddelstyrelsen er nu klar til at gennemføre en oprydning i databasen bag denne hjemmeside for at fjerne fejlene. Det er derfor nødvendigt at lukke for adgangen til at uploade indlægssedler via DKMAnet, mens oprydningen foregår.

  • Vi lukker for adgangen fredag den 10. september kl. 17 og forventer at kunne lukke op igen i løbet af tirsdag den 14. september.

Der vil ikke blive givet særskilt besked om genåbningen for upload, medmindre det bliver nødvendigt at forlænge den periode, hvor der er lukket.