EMA indleder en løbende vurdering af nye lægemidler til behandling af COVID-19

12. marts 2021

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har indledt en løbende vurdering af en række lægemidler til behandling af COVID-19-sygdom. Der er ingen endelige konklusioner på nuværende tidspunkt.

Resultaterne fra to studier ligger til grund for den løbende vurdering, som EMA nu har indledt. Det ene studie, som lægemiddelvirksomheden Eli Lilly står bag, har undersøgt lægemidlerne bamlanivimab og etesemivabs evne til at behandle COVID-19, når de kombineres. Det andet studie har undersøgt effekten af bamlanivimab alene. EMA er kun gået i gang med at vurdere de indledende data, der kommer fra dyreforsøg, og der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt drages endelige konklusioner om lægemidlernes effekt og sikkerhed, da der stadig mangler data fra de videre forsøg.

EMA vil vurdere alle data om lægemidlerne - herunder dokumentation fra de kliniske forsøg, når de bliver tilgængelige. Den løbende vurdering fortsætter, indtil der måtte være tilstrækkelig dokumentation til rådighed til at understøtte en formel ansøgning om markedsføringstilladelse.

Den løbende vurdering af lægemidlerne sker i overensstemmelse med EMA’s sædvanlige standarder for effektivitet, sikkerhed og kvalitet. Hvornår den endelige vurdering foreligger vides endnu ikke, men processen vil dog være hurtigere end en normal evaluering, fordi data bliver evalueret løbende, så snart de er tilgængelige.

Sådan forventes lægemidlerne at virke

Bamlanivimab og etesemivab er to såkaldte monoklonale antistoffer rettet mod COVID-19. Et monoklonalt antistof er en type protein, der er designet til at binde sig til en bestemt struktur - et antigen. Bamlanivimab og etesemivab er designet til at binde sig til spikeproteinet to forskellige steder. Spikeproteinet findes på overfladen af den virus (SARS-CoV-2), der forårsager COVID-19. Når antigenet binder sig til spikeproteinet, reduceres virussets evne til at komme ind i kroppens celler. Fordi antistofferne binder sig til forskellige dele af proteinet, kan brugen af dem i kombination have en større virkning, end at bruge et af dem alene.

Læs mere:

EMAs pressemeddelelse: EMA starts rolling review of Eli Lilly antibodies bamlanivimab and etesevimab for COVID-19.

Lægemiddelstyrelsens tema om vacciner mod COVID-19.