EMA opdaterer anbefaling om dosisinterval for Pfizer/BioNTech-vaccinen

28. januar 2021

Det europæiske medicinalagentur EMA’s komité for human medicin (CHMP) har i dag opdateret den produktinformation, der knytter sig til Pfizer/BioNTechs Covid-19 vaccine Comirnaty. Det fremgår nu, at det anbefales, at anden dosis af Comirnaty gives tre uger efter første.

Det anbefalede tidsinterval mellem første og anden dosis med Comirnaty præciseres nu af Det europæiske medicinalagentur EMA, så det fremgår, at anden dosis af Comirnaty bør gives tre uger efter første dosis. Indtil nu har anbefalingen været, at anden dosis bør gives ’efter mindst 21 dage’.

Yderligere præciseres det, at 93,1 procent af forsøgspersonerne i de kliniske forsøg, som ligger til grund for EMA’s godkendelse af vaccinen, modtog anden dosis 19-23 dage efter første dosis. Alle forsøgspersoner, der indgik i analyserne af vaccinens effekt, fik anden dosis inden for 19-42 dage efter første dosis. Der er ingen viden om effektiviteten af vaccinen, hvis man får anden dosis senere end 42 dage efter første dosis.  

Læs mere på EMA’s hjemmeside (nyhed på engelsk): Clarification of Comirnaty dosage interval