Entresto til behandling af hjertesvigt ændrer tilskudsklausul

4. oktober 2021

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at ændre tilskudsklausulen for Entresto per 4. oktober 2021.

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at tilskudsklausulen for Entresto ændres til følgende klausul:

Patienter med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel uddrivningsfraktion ≤ 40%, efter patienten har været i stabil dosering af de for patienten maksimalt tolerable doser af ACE-hæmmer/ARB og beta-blokker. Patienten skal have et systolisk blodtryk ≥ 95 mmHg. Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i kardiolog.

Ændringerne træder i kraft 4. oktober 2021.

Lægemiddelstyrelsen orienterer Dansk Cardiologisk Selskab om ændringen.

Lægemiddelstyrelsens afgørelse: Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Entresto