Fejl i virksomhedsnavne og markedsføringsstatus på www.indlaegsseddel.dk

10. august 2021

Lægemiddelstyrelsen er opmærksom på, at der for nogle lægemidler vises et forkert virksomhedsnavn og en forkert markedsføringsstatus på www.indlaegsseddel.dk.

Forklaring

I forbindelse med overgangen til et nyt IT-system er en opdatering af virksomhedsnavne i databasen med indlægssedler bag www.indlaegsseddel.dk blevet ramt af fejl. Derfor vises der for nogle lægemidler et forkert virksomhedsnavn på www.indlaegsseddel.dk, og status er fejlagtigt angivet som ”Ikke markedsført”.

Omfang og konsekvenser

Fejlen berører navnene på omkring 60 forskellige virksomheder vist på www.indlaegsseddel.dk.

Fejlen har ingen indflydelse på vores centrale lægemiddelregister, og ved upload af en ny indlægsseddel til www.indlaegsseddel.dk via DKMAnet vil det korrekte virksomhedsnavn i alle tilfælde blive vist for den nye indlægsseddel.

Hvad kan virksomhederne gøre?

Fordi upload af en ny version af en indlægsseddel i disse tilfælde ikke vil erstatte den eksisterende indlægsseddel med det forkerte virksomhedsnavn og markedsføringsstatus, har Lægemiddelstyrelsen valgt ikke at bede de berørte virksomheder om at uploade indlægssedlerne igen.

Hvis der er nyt indhold til en indlægsseddel, skal den nye seddel selvfølgelig uploades som normalt.

Plan og yderligere information

Lægemiddelstyrelsen er i gang med at afdække, hvilke indlægssedler der er berørt af problemet, og om der er sket efterfølgende ændringer for disse, som skal bevares, når vi retter fejlene.

Det er muligt at adgangen til at uploade indlægssedler via DKMAnet vil blive lukket i en kortere periode i forbindelse med rettelse af fejlene. I så fald vil vi give besked i god tid herom, bl.a. ad denne kanal.

Ved behov for yderligere afklaring bedes I skrive til dkma@dkma.dk.