Første danske indberetning om VITT efter vaccination med COVID-19-vaccine fra Johnson & Johnson

14. juli 2021

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at en sammenhæng mellem det sjældne sygdomsbillede og vaccinen er sandsynlig.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget den første indberetning om et muligt tilfælde af det usædvanlige sygdomsbillede VITT (blodpropper i kombination med lavt blodpladetal og blødning) efter vaccination med COVID-19-vaccinen fra Johnson & Johnson, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram men er tilgængelig i tilvalgsordningen.

Den meget sjældne bivirkning VITT er beskrevet i produktinformationen for COVID-19-vaccinen fra Johnson & Johnson, og der er også indberettet tilfælde i udlandet af VITT efter vaccination med J&J-vaccinen mod COVID-19.

Line Michan, enhedschef for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen, siger i en kommentar:

”Det er den første indberetning om et muligt tilfælde af det usædvanlige sygdomsbillede VITT efter vaccination med COVID-19-vaccinen fra Johnson & Johnson i tilvalgsordningen. Der er tale om en kendt – om end yderst sjælden – alvorlig bivirkning, og derfor har vi behandlet sagen og den foreliggende dokumentation meget hurtigt. Det er styrelsens vurdering, at en sammenhæng mellem det sjældne sygdomsbillede og vaccinen er sandsynlig.”

Aktuelt har 46.793 personer modtaget COVID-19-vaccinen fra Johnson & Johnson via tilvalgsordningen.