Høring over Medicintilskudsnævnets nye forslag til tilskudsstatus til insuliner

9. september 2021

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for insuliner og har nu færdiggjort et nyt forslag til sine anbefalinger for hurtigtvirkende insulinanaloger i hætteglas.

 

Siden nævnets 2. forslag af 3. februar 2021 var i høring med høringsfrist 14. marts 2021, er der blevet markedsført et nyt produkt, Insulin aspart ”Sanofi” i hætteglas. Samtidig har en af de berørte virksomheder, i forbindelse med 2. høring angivet en prisjustering for deres produkt. Disse to forhold har betydning for nævnets anbefalinger for hurtigtvirkende insulinanaloger i hætteglas og nævnet kommer derfor med nye anbefalinger.

 

Nævnet anbefaler, at Insulin aspart ”Sanofi” og Novorapid i hætteglas fortsat har generelt tilskud, mens produkter med indhold af insulin lispro (Humalog) og insulin glulisin (Apidra) i hætteglas mister generelt tilskud.

 

Fiasp, der indeholder insulin aspart, har en virkningsprofil, der kan være klinisk relevant for patienter med postprandial hyperglykæmi. Nævnet anbefaler derfor, at tilskuddet Fiasp i hætteglas klausuleres til denne patientgruppe.

 

Medicintilskudsnævnets forslag af 7. september 2021 til fremtidig tilskudsstatus for hurtigtvirkende insulinanaloger i hætteglas.

 

Videre proces

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Høringssvar kan sendes til Send en mail. Der er høringsfrist den 23. september 2021. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar samt tidligere høringssvar og bidrag arbejde videre med sine samlede anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen om fremtidig tilskudsstatus for alle insuliner. Alle høringssvar bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside i henhold til VEJ nr. 9154 af 09/03/2018 Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

 

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt andre interessenter bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber, patientforeninger og andre interessenter.