Ingen tegn på at menstruationsforstyrrelser er udløst af COVID-19-vaccination

31. august 2021

Lægemiddelstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA har undersøgt bivirkningsindberetninger om menstruationsforstyrrelser efter vaccination mod COVID-19 og har ikke fundet en sammenhæng.

Menstruationsforstyrrelser er generelt hyppigt forekommende, især hos unge kvinder i den fødedygtige alder, samt kvinder, der nærmer sig overgangsalderen. Menstruationsforstyrrelser kan forekomme under normale forhold eller være forårsaget af underliggende tilstande, såsom endometrielle afvigelser, koagulationsforstyrrelser, stress, infektioner, hormonforstyrrelser eller celleforandringer.

Bivirkningsindberetninger vedrørende menstruationsforstyrrelser har været drøftet på det seneste møde i den europæiske bivirkningskomite, PRAC, hvor man har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke kan ses en årsagssammenhæng mellem COVID-19 vaccinerne og menstruationsforstyrrelser, men at der fortsat bør holdes øje med det. 

Firmaerne, der markedsfører COVID-19 vaccinerne i EU, er blevet bedt om at levere yderligere data som en del af de månedlige sikkerhedsopdateringer, der indgår i overvågning af sikkerheden ved vaccinerne. Sikkerhedsopdateringerne kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside under Nyheder.

Lægemiddelstyrelsen (LMST) har frem til d. 16. august 2021 modtaget i alt ca. 2800 indberetninger vedrørende menstruationsforstyrrelser. Indberetningerne fordeler sig på alle de godkendte COVID-19 vacciner i EU. Indberetningerne fordeler sig både på kvinder i den fertile alder og kvinder i overgangsalderen.

I Danmark er 1.958.929 kvinder per 17. august 2021 færdigvaccinerede mod COVID-19, mens 2.205.085 har påbegyndt vaccination. Antallet af indberetninger, der vedrører menstruationsforstyrrelser, vurderes derfor som værende lavt set i forhold til antallet af vaccinerede kvinder samt i forhold til, hvor hyppigt menstruationsforstyrrelser forekommer i almindelighed.

LMST overvåger sikkerheden ved COVID-19-vaccinerne nøje. Indberetninger om formodede bivirkninger indgår som en vigtig del af overvågningen, da de kan indeholde signaler om nye eller ændrede risici, som skal undersøges nærmere.

LMST har ikke i sin overvågning fundet et signal om, at blødningsforstyrrelser kan være en ny bivirkning. Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med overvågning af COVID-19-vaccinerne foretaget en yderligere gennemgang af et udsnit af de modtagne indberetninger, og heller ikke her er der identificeret et signal, som peger på en sammenhæng mellem COVID-19-vaccinerne og blødningsforstyrrelser.

For disse indberetninger har der generelt været tale om spontane blødninger, som i de fleste tilfælde har haft en varighed på 1-14 dage og som ikke har givet anledning til lægekontakt eller behandling. I størstedelen af indberetningerne har der været andre forhold til stede, som kunne forklare cyklusforstyrrelserne. LMST har ikke fundet information, der peger på en sammenhæng mellem blødningsafvigelserne i menstruationscyklus og COVID-19-vaccination.

LMST og EMA overvåger fortsat bivirkningsindberetninger om menstruationsforstyrrelser efter vaccination mod COVID-19 og opfordrer de kvinder, som oplever uventede blødninger (f.eks. efter overgangsalderen) eller har bekymringer vedrørende længerevarende eller kraftige blødninger, til at opsøge læge.