Kombinationsbehandlingen casirivimab/imdevimab kan bruges til visse COVID-19-patienter

3. marts 2021

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har nu afsluttet sin gennemgang af antistof-kombinationen casirivimab og imdevimab mod COVID-19-virus. Konklusionen er, at kombinationen kan bruges til behandling af COVID-19-patienter, der ikke har brug for supplerende ilt, og som har høj risiko for at udvikle sig til svær COVID-19.

For at danne grundlag for en harmoniseret videnskabelig udtalelse på EU-plan til støtte for en national beslutningstagning om mulig brug af antistoffer inden markedsføringstilladelse, igangsatte EMA en gennemgang af kombinationen casirivimab/imdevimab, også kaldet REGN-COV2-antistofkombination. Nu har EMA afsluttet gennemgangen og konkluderet, at kombinationen er effektiv til behandling af bekræftet COVID-19 hos patienter, som har høj risiko for at udvikle svær COVID-19, men ikke har brug for supplerende ilt. Der er set milde/moderate bivirkninger men også reaktioner relateret til infusionen – herunder allergiske reaktioner, der kræver overvågning.

EMA’s anbefalinger er baseret på en gennemgang og vurdering af data inklusive kvalitetsdata og et studie, der undersøgte antistof-kombinationen hos ambulante patienter med COVID-19, der ikke havde brug for supplerende ilt.

En løbende vurdering af antistof-kombinationen casirivimab og imdevimab, der blev igangsat den 1. februar, er fortsat i gang. Først når den er afsluttet, vil der være grundlag for en EU-markedsføringstilladelse for denne kombination.

Antistoffer og spike-protein

De to virksomme antistoffer, casirivimab og imdevimab, i REGN-COV2 er designet til at genkende COVID-19- virussens spike-protein. De to antistoffer binder sig til spike-proteinet to forskellige steder, og så kan virus ikke længere i stand til at trænge ind i kroppens celler.