Lægemiddelstyrelsen genoptager midlertidig praksis, hvor alle lægemiddelpakninger medtages i Medicinpriser

24. juni 2021

Sundhedsministeren har besluttet at fortsætte den delvise aktivering af lægemiddelberedskabet i perioden fra den 30. juni til den 31. oktober 2021.

I forlængelse heraf har Lægemiddelstyrelsen besluttet at genoptage anvendelsen af § 25 i beredskabsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet), som led i vores arbejde med håndtering af Corona pandemiens følger. Lægemiddelstyrelsen vil derfor igen fra den 12. juli 2021 medtage alle anmeldte lægemiddelpakninger i Medicinpriser, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret på grund af utilstrækkelig leveringsevne, eller deaktiveret da pakningen er meldt i leveringssvigt den sidste hverdag før en ny prisperiode træder i kraft.

Forlængelse af den midlertidige praksisændring vil gælde fra prisperioden, der træder i kraft den 12. juli 2021 og til og med prisperioden, der træder i kraft den 18. oktober 2021.

Lægemiddelvirksomheder, der anmelder priser og pakninger til den kommende prisperiode, med anmeldelsesfrist senest den 28. juni 2021 kl. 20.00, bør derfor være opmærksomme på ændringen.

Vi gør opmærksom på, at de øvrige regler på medicinprisområdet gælder fortsat, og det er kun reglerne i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. (medicinprisbekendtgørelsen), der midlertidigt sættes ud af kraft.

Det betyder fx, at engrosforhandlere fortsat har pligt til at anmelde leveringssvigt alle hverdage inden kl. 12.00, og at virksomheder, der anmelder priser for lægemidler, der indgår i en tilskudsgruppe, fortsat skal anmelde den forventede leveringsevne for den enkelte lægemiddelpakning. Det er yderst vigtigt, at disse sædvanlige betingelser for Medicinpriser fortsat bliver overholdt, således at Lægemiddelstyrelsen kan anvende oplysningerne i vores arbejde med at sikre forsyningen af lægemidler.