Lægemiddelstyrelsen søger medlemmer til Godkendelsespanel vedrørende tilskud til ernæringspræparater

25. oktober 2021

Lægemiddelstyrelsen søger forslag til medlemmer af Godkendelsespanel vedrørende tilskud til ernæringspræparater for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Alle kan stille forslag om, hvem der skal være medlem af Godkendelsespanelet, herunder bringe sig selv i forslag. Læs mere om området her.

Godkendelsespanelets opgave

Godkendelsespanelets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med vurdering af ansøgninger om tilskud til ernæringspræparater.

Medlemmer og kompetencer

Lægemiddelstyrelsen udpeger medlemmerne af Godkendelsespanelet. Ved udpegningen lægger vi vægt på medlemmets viden om, praktisk erfaring med og interesse for ernæring i almindelighed og ernæringspræparater i særdeleshed.

Panelet sammensættes så der er en bred ernæringsfaglig ekspertise. Der er således behov for både lægelig og diætetisk ekspertise inden for klinisk ernæring og børns ernæring, herunder neonatologi, allergologi, metaboliske sygdomme samt gastroenterologi. Panelet består i dag af 7 medlemmer.

Ved udpegningen lægger vi desuden vægt på, at medlemmerne ikke har økonomiske eller andre interesser i virksomheder, som producerer eller forhandler ernæringspræparater, som kan gøre dem inhabile. Medlemmerne skal hvert år udfylde en habilitetserklæring, som bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Møder og honorar

Godkendelsespanelet holder som udgangspunkt 4 møder årligt. Lægemiddelstyrelsen indkalder til møderne og udsender mødemateriale.

Godkendelsespanelets medlemmer modtager honorar i henhold til aftale med Lægemiddelstyrelsen.

Indsendelse af forslag

Forslag til medlemmer skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen senest den 24. november 2021.

Forslag og eventuelle spørgsmål skal sendes til Send en mail

Vedlæg CV og oplysninger om eventuelle interessekonflikter.